Cáp trung thế LS VINA 3.6/6(7.2)kv cách điện XLPE 3 lõi

Cáp trung và hạ thế phù hợp cho việc cung cấp năng lượng cho các khu công nghiệp và tòa nhà thương mại lớn.