Cáp LS VINA 19/33(36)kV cách điện XLPE vỏ bọc nhựa PVC/HDPE 1 lõi

Cáp trung và hạ thế phù hợp cho việc cung cấp năng lượng cho các khu công nghiệp và tòa nhà thương mại lớn.