Cáp LS VINA 20/35(40.5)kV LS cách điện XLPE 1 lõi

Cáp trung và hạ thế phù hợp cho việc cung cấp năng lượng cho các khu công nghiệp và tòa nhà thương mại lớn. Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60502-2:2014 – TCVN 5935-2:2013