Cáp LS VINA 6/10(12)kV cách điện XLPE 1 lõi

Cáp trung và hạ thế phù hợp cho việc cung cấp năng lượng cho các khu công nghiệp và tòa nhà thương mại lớn.