Cáp điện LS VINA 20/35(40.5)kV LS cách điện XLPE 3 lõi

Cáp trung và hạ thế phù hợp cho việc cung cấp năng lượng cho các khu công nghiệp và tòa nhà thương mại lớn.