Cáp 8.7/15(17.5)kV LS VINA cách điện XLPE 3 lõi

Cáp trung và hạ thế phù hợp cho việc cung cấp năng lượng cho các khu công nghiệp và tòa nhà thương mại lớn.

Tiêu chuẩn áp dụngIEC 60502-2:2014 – TCVN 5935-2:2013