Cáp 8.7/15(17.5)kV LSVINA cách điện XLPE 1 lõi

Cáp trung và hạ thế phù hợp cho việc cung cấp năng lượng cho các khu công nghiệp và tòa nhà thương mại lớn.