Cáp LS VINA 12.7/22(24)kV LSVINA cách điện XLPE 3 lõi

Cáp trung và hạ thế phù hợp cho việc cung cấp năng lượng cho các khu công nghiệp và tòa nhà thương mại lớn. Tiêu chuẩn áp dụng IEC 60502-2:2014 – TCVN 5935-2:2013