Cáp LS VINA 12.7/22(24)kV LS VINA cách điện XLPE 1 lõi

Cáp trung và hạ thế phù hợp cho việc cung cấp năng lượng cho các khu công nghiệp và tòa nhà thương mại lớn.

Tiêu chuẩn áp dụngIEC 60502-2:2014 – TCVN 5935-2:2013