Cáp LS 6.35/11(12)kV cách điện XLPE vỏ bọc nhựa PVC/HDPE 1 lõi

Cáp trung và hạ thế phù hợp cho việc cung cấp năng lượng cho các khu công nghiệp và tòa nhà thương mại lớn.