Cáp ngầm trung thế LS-VINA Cu/XLPE/PVC/Sehh/DSTA/PVC 3×70 sqmm 12/20(24) kV

825,000

CÁP TRUNG THẾ TIÊU CHUẨN ĐIỆN LỰC 2 – CÁP TRUNG THẾ CÓ SỢI ĐỒNG LÀM DÂY TRUNG TÍNH

(Các tỉnh Miền Tây, Điện lực Tỉnh Đông Nam Bộ do Công ty Điện Lực 2 quản lý)