Bảng Giá Cáp Điều Khiển Không Màn Chắn LS VINA 2023

Cáp điện LS xin gởi đến quý khách bảng Giá Cáp Điều Khiển Không Màn Chắn LS VINA 2023, bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo. Cập nhật giá và tư vấn về thông tin cáp điện LS Vina xin liên hệ:

Bảng giá cáp điện LS VINA mới nhất 2023
Bảng giá cáp điện LS VINA mới nhất 2023

Cáp Điều Khiển Tín Hiệu LS VINA 2023

Bảng Giá Cáp Điều Khiển Không Màn Chắn LS VINA 2023

Báo giá Cáp điều khiển không màn chắn LS VINA CVV 0.75

Đơn vị tính: đồng/mét

STT
Loại cáp
Thương hiệu
Đơn giá
1 CVV 2x 0.75 LS VINA 8.268
2 CVV 3×0.75 LS VINA 11.203
3 CVV 4x 0.75 LS VINA 14.258
4 CVV 5x 0.75 LS VINA 17.566
5 CVV 6x 0.75 LS VINA 20.861
6 CVV 7x 0.75 LS VINA 24.259
7 CVV 12x 075 LS VINA 40.844
8 CVV 18x 0.75 LS VINA 59.053
9 CVV 27x 0.75 LS VINA 86.293
10 CVV 36x 0.75 LS VINA 113.065
11 CVV 48x 0.75 LS VINA 148.983
12 CVV 60x 0.75 LS VINA 185.823

*Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng.
*Các mã không có trong bảng giá đề nghị liên hệ đại lý cáp LS VINA để có giá chính xác.

Cập nhật giá Cáp điều khiển không màn chắn LS VINA CVV 1.0

Đơn vị tính: đồng/mét

STT
Loại cáp
Thương hiệu
Đơn giá
1 CVV 2×1.0 LS VINA 10.185
2 CVV 3x 1.0 LS VINA 13.878
3 CVV 4x 1.0 LS VINA 17.762
4 CVV 5x 1.0 LS VINA 21.931
5 CVV 6x 1.0 LS VINA 26.315
6 CVV 7x 1.0 LS VINA 30.253
7 CVV 12x 1.0 LS VINA 51.124
8 CVV 18x 1.0 LS VINA 73.784
9 CVV 27x 1.0 LS VINA 109.128
10 CVV 36x 1.0 LS VINA 143.693
11 CVV 48x 1.0 LS VINA 189.862
12 CVV 60x 1.0 LS VINA 237.000

*Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng.
*Các mã không có trong bảng giá đề nghị liên hệ đại lý cáp LS VINA để có giá chính xác.

Bảng giá Cáp điều khiển không màn chắn LS VINA CVV 1.5

Đơn vị tính: đồng/mét

STT
Loại cáp
Thương hiệu
Đơn giá
1 CVV 2x 1.5 LS VINA 13.621
2 CVV 3x 1.5 LS VINA 18.977
3 CVV 4x 1.5 LS VINA 24.286
4 CVV 5x 1.5 LS VINA 29.897
5 CVV 6x 1.5 LS VINA 35.847
6 CVV 7x 1.5 LS VINA 41.111
7 CVV 12x 1.5 LS VINA 68.889
8 CVV 18x 1.5 LS VINA 101.128
9 CVV 27x 1.5 LS VINA 150.751
10 CVV 36x 1.5 LS VINA 199.970
11 CVV 48x 1.5 LS VINA 263.505
12 CVV 60x 1.5 LS VINA 330.781

*Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng.
*Các mã không có trong bảng giá đề nghị liên hệ đại lý cáp LS VINA để có giá chính xác.

Báo giá Cáp điều khiển không màn chắn LS VINA CVV 2.5

Đơn vị tính: đồng/mét

STT
Loại cáp
Thương hiệu
Đơn giá
1 CVV 2x 2.5 LS VINA 20.917
2 CVV 3x 2.5 LS VINA 29.414
3 CVV 4x 2.5 LS VINA 38.164
4 CVV 5x 2.5 LS VINA 46.344
5 CVV 6x 2.5 LS VINA 55.899
6 CVV 7x 2.5 LS VINA 64.967
7 CVV 12x 2.5 LS VINA 109.351
8 CVV 18x 2.5 LS VINA 162.415
9 CVV 27x 2.5 LS VINA 242.043
10 CVV 36x 2.5 LS VINA 320.719
11 CVV 48x 2.5 LS VINA 423.268
12 CVV 60x 2.5 LS VINA 526.965

*Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng.
*Các mã không có trong bảng giá đề nghị liên hệ đại lý cáp LS VINA để có giá chính xác.

Quý khách có thể liên hệ thông tin dưới đây để tham khảo chi tiết, lựa chọn vật tư điện giá tốt – đáp ứng yêu cầu thi công lắp đặt.

MAYAN – Đại Lý Cáp LS VINA 

Chúng tôi là đại lý cáp điện LS-VINA. Chuyên cung cấp tất cả cáp điện LS-VINA, thiết bị điện LS-VINA và nhiều nhãn hàng uy tín khác. Cam kết đầy đủ COCQ, Biên bản thí nghiệm nhà máy, hoá đơn, bảo hành đầy đủ.

Hotline liên hệ: 033 929 9777 – 0934 40 80 90

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *