Cáp LS VINA 0.6/1(1.2)kV cách điện PVC 3 lõi

Cáp trung và hạ thế phù hợp cho việc cung cấp năng lượng cho các khu công nghiệp và tòa nhà thương mại lớn.