Cáp MUYLLER LS VINA 0.6/1kV, ruột đồng, 2 lõi

Cáp trung và hạ thế phù hợp cho việc cung cấp năng lượng cho các khu công nghiệp và tòa nhà thương mại lớn.