Dây tiếp đất Ls Vina chống ăn mòn có sợi quang(opgw)

opgw cung cấp một hình thái mới hoàn toàn về truyền thông tin liên lạc của đường dây truyền tải trên không được tạo nên từ dây tiếp đất có mang sợi quang đặt trong ống nhôm, ống thép không gỉ hay ống thép không gỉ bọc nhôm