Dây nhôm chịu nhiệt ứng suất cao Ls Vina, lõi thép bọc nhôm (Hi-TACSR/AW)

Hi-TACSR / AW được sử dụng cho các đường dây truyền tải điện. Vượt sông, khoảng vượt dài, vùng có độ ẩm cao…