Dây nhôm hợp kim chịu nhiệt Ls Vina (TAL)

Dây nhôm hợp kim chịu nhiệt

Đặc tính

Dây hợp kim nhôm chịu nhiệt

Nhiệt độ làm việc liên tục cho phép đến 150°C

Độ dẫn điện đến 58% hoặc 60% IACS