Dây hợp kim nhôm cấu trúc gap (siêu) chịu nhiệt lõi thép ứng suất cao (gtacsr/gstacsr)

GTACSR/GSTACSR thông thường được sử dụng khi nâng cấp cho đường truyền tải bằng cách đơn giản là thay thể lõi dẫn có sẵn mà không cần sửa chữa hệ thống cột.