Cáp chống cháy LS VINA, 0.6/1(1.2)kV, ruột đồng, 4 lõi, cách điện XLPE, giáp sợi thép mạ kẽm (hoặc giáp hai lớp băng thép)

Tiêu chuẩn áp dụng

IEC 60502-1:2009

BS 6387