Cáp chống bén cháy LS VINA, 0.6/1(1.2)kV, ruột đồng, 4 lõi, cách điện XLPE, không giáp

Tiêu chuẩn áp dụng

IEC 60502-1:2009

IEC 60332-1