Cáp chống bén cháy LS VINA, 0.6/1(1.2)kV, ruột đồng, 1 lõi, cách điện PVC vỏ bọc Fr-PVC (hoặc cách điện LSHF, vỏ bọc LSHF), không có giáp

Tiêu chuẩn áp dụng

IEC 60502-1:2009

IEC 60332-1