Cáp chống bén cháy LS VINA, 0.6/1(1.2)kV, ruột đồng, 1 lõi, cách điện Fr-PVC hoặc LSHF, không có giáp

Tiêu chuẩn áp dụng

IEC 60502-1:2009

IEC 60332-1